Woonexperimenten (Stelling en Omloop)

De Stelling en Omloop – experimentele woningbouw uit de jaren ’70 – liggen aan weerszijden van de Oude Molenstraat. De twee woonblokken zijn naar binnen gekeerde werelden, met entrees aan de binnenkant van het blok en tuinen aan de straat. Er wordt binnen het blok geparkeerd in parkeerkoffers onder de opgetilde bebouwing. De Stelling en omloop zijn niet zo lang geleden (2015) gerenoveerd. We voorzien wel een verduurzamingsopgave, waarbij we een aantal uitgangspunten van belang vinden die dan meegenomen moeten worden:

  • Goede aanhechting van het complex met de openbare ruimte waarbij er entrees aan de straat ontstaan, door het parkeren in te pakken met nieuwe functies;
  • Vergroening van de dekken en hoven.

Situatie nu:
• Achtertuinen aan de straat
• Wonen opgetild
• Parkeren op maaiveld, deels onder een dek.
• Dekken versteend

Principes bij transformatie:
• Vergroenen dekken
• Parkeren op maaiveld inpakken met nieuwe functies
• Entrees aan de straat