Ontwerp binnenstadsvisie Assen

Een onderscheidende binnenstad met een compact publiekshart, waar in de komende tien tot vijftien jaar 700 nieuwe woningen worden gebouwd. Het is een greep uit de opgaven en ambities in de ontwerp binnenstadsvisie die dinsdag 2 maart 2021 door het college van B en W is vastgesteld. Op deze website kunt u de ontwerp binnenstadsvisie lezen en daarop reageren.

Participatie

Vorig jaar gaf het college de aftrap voor de visie door een analyse van de huidige situatie en de denkrichtingen voor de toekomst te presenteren. Ze werden voorgelegd aan ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen en de inwoners van Assen. Dat gebeurde via 35 online gesprekken, maar inwoners konden ook via een speciale website hun mening geven. Hierna is het ontwerp van de binnenstadsvisie opgesteld. De denkrichtingen zijn hierin verder uitgewerkt. De komende weken gaat de gemeente opnieuw  ‘op pad’ met de binnenstadsvisie. Hiervoor is deze website bedoeld. Iedereen kan op deze website de ontwerp visie bekijken en een mening geven.

Hoe werkt deze website?
Onderaan de pagina’s staat een reactiebox. Daar is het mogelijk om te reageren op een onderwerp. U kunt ook reageren op de reactie van iemand anders. Uw reactie wordt op deze site zichtbaar. Uw e-mailadres wordt niet getoond, uw naam wel. Door uw reactie te plaatsen gaat u hiermee akkoord. Uw gegevens worden niet verzameld voor hergebruik.

Reacties werden verzameld tot en met donderdag 25 maart 2021. Het is nu niet meer mogelijk om te reageren.

Visiewandeling

Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een één op één visiewandeling. Tijdens deze wandeling gaan we in gesprek over de visie. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Aanmelden kan via binnenstad@assen.nl.

Wat doen we met uw inbreng?
Uw reactie op de ontwerp binnenstadsvisie is belangrijk voor ons. Hoewel we waarschijnlijk niet alle opmerkingen een plaats kunnen geven in de definitieve visie, gaan we op basis van alle reacties kijken hoe we de visie verder kunnen verbeteren. We verwachten de definitieve visie in april of mei te presenteren.

Corona

De binnenstadsvisie schetst een perspectief voor de lange termijn. Omdat we midden in de coronacrisis zitten, is er ook op korte termijn ook actie nodig. Ondernemers moeten eerst de crisis door zien te komen.

Daarom werken we – naast het opstellen van de binnenstadsvisie – aan een herstelagenda lokale economie. We kijken in overleg met de ondernemers hoe wij hen kunnen ondersteunen, waar behoefte aan is.

Wethouder Pauwels

Ze benadrukt dat het belangrijk is óók door te werken aan een visie voor de lange termijn.

Als de crisis achter de rug is willen we klaar staan. We gaan de binnenstad weer opbouwen, vanuit de visie en met een goede ontwikkelstrategie. Door hier nu in te investeren kunnen we straks sterker uit de crisis komen.

Wethouder Pauwels